Visie

Een gebouw valt of staat met een tevreden gebruiker

Vanuit een schat aan bouwkundige expertise richt Joke Nijhof zich op de specifieke behoeften van opdrachtgever én de doelgroep. Klopt alles, komt het resultaat straks overeen met de verwachtingen? Vaak is er te weinig oog voor de bijzondere eisen van de doelgroep in een multifunctioneel gebouw. Door het complete scala van eisen meteen in de bouwplannen mee te nemen, ontstaat een solide basis voor succes en zekerheid.

Het gevoel dat het klopt

Hoe maak je een gebouw gebruiksvriendelijk, praktisch en comfortabel? Door rekening te houden met koppeling van functies, ergonomie, gedrag en beleving past een gebouw zich aan mensen aan, in plaats van andersom. Ook moet er afstemming komen met de eisen rondom veiligheid, domotica, logistiek en klimatisering. Te gebruiken materialen en onderhoudsoplossingen moeten duurzaam en efficiënt zijn. Zorgvuldig omgaan met de authentieke waarde van de bestaande architectuur is eveneens een prioriteit. Joke Nijhof zorgt ervoor dat niets aan de aandacht ontsnapt.

Visuele en functionele kwaliteit in één

Wie kwaliteit zegt, zegt optimale synergie tussen opdrachtgever, ontwerp, bouw & installaties, interieur en gebruik. Joke Nijhof verstaat de taal van de doelgroep, bewaakt de visie van de organisatie en vertaalt die concreet naar de dagelijkse praktijk. De beleving van een gebouw of binnenruimte wordt al in de eerste ontwerpfase meegenomen en getoetst aan de gebruikerseisen. Esthetica staat daarbij in dienst van zorgeloos gebruik. Daarom worden creativiteit en vormgeving gekoppeld aan praktische oplossingen, waarbij bouwtechniek, architectuur, interieur en afwerking goed op elkaar zijn afgestemd.