Aanpak

Complete zorg voor bouwen met zekerheid

Hoe kom je heelhuids over de muur van eisen, randvoorwaarden, doelstelling ontwerp, en budgetten? Als centraal aanspreekpunt adviseert Joke Nijhof rechtstreeks aan de eigenaar, projectgroepen of gebruikers. U wordt stap voor stap meegenomen en op de hoogte gehouden in een gestroomlijnd bouwproces, van ontwikkeling tot en met realisatie.

Uw aanspreekpunt

Na een inventarisatie van het Programma van Eisen wordt dit definitief de leidraad van het bouwproces. Al bij het Voorlopig Ontwerp krijgt u inzicht in de bouwkundige indeling, maatvoering, beschikbare vierkante meters, koppeling van functies; kortom het functioneren van het ontwerp. Van zichtlijn tot uitzicht, van belichting tot beleving, van routing tot draaicirkels, van grote lijnen tot cruciale details, het hele programma van eisen komt aan bod. Bouwplannen worden getoetst en aangevuld, knelpunten worden voor u in kaart gebracht en in beter passende oplossingen aan u voorgelegd. De platte tekening wordt voor u omgezet in duidelijke vormen, afmetingen, functionaliteit en details. Ook financiën, planning en kwaliteit krijgen nadrukkelijk de aandacht. Vanaf de eerste inventarisatie, beschikt u over een ervaren rechterhand op wie u continu terug kunt vallen.

Stappenplan of totale traject

Het traject van een ontwerpopdracht bestaat veelal uit een vaste volgorde van stappen: van initiatief, naar ontwerp, naar realisatie met begeleiding. Deelopdrachten zijn ook mogelijk zoals het inschakelen van Joke bij een bestaand ontwerp: als extra steuntje in de rug of omdat het ontwerp vooral gericht is op exterieur, nog afgebouwd moet worden of als het interieur extra aandacht behoeft. Joke Nijhof draagt zorg voor een gedetailleerde uitwerking van het complete ontwerp, inclusief kleur- en materiaalgebruik. Ook de financiën, planning en kwaliteit krijgen nadrukkelijk aandacht. Zoals de controle van het bestek en de afwerkstaat, maar ook bijvoorbeeld doorberekeningen van meerwerk, planning en tijdslimieten. Dit bespaart financiële verrassingen, want meerwerk ontstaat meestal door wijzigingen tijdens de uitvoering.

Joke Nijhof werkt samen met aanvullende disciplines zoals een constructeur, installatie adviseurs, ingenieurs etc. De opdrachtgever wordt hiervan op de hoogte gesteld en kan de eigen voorkeur hierin aangeven. Joke is onafhankelijk en niet gebonden aan fabrikanten of leveranciers.