Home

Een gebouw moet 'passen' als een comfortabel maatkostuum. Door van binnen naar buiten te ontwerpen wordt een goed voorbereide omgeving gecreëerd en kunnen gebouw en ruimte betere worden afgestemd op gebruik. De dagelijkse beleving heeft een opvallend positief effect op de gebruikers.

Voordat er ook maar een streep op papier is gezet, verplaatst ontwerper, bouwkundig adviseur en geregistreerd binnenhuisarchitect Joke Nijhof zich in uw specifieke eisen en alle randvoorwaarden. Vanuit haar twee disciplines, Binnenhuisarchitectuur en bouwadvies, is zij als geen ander thuis in grote- en kleine, externe en interne bouw- en verbouwprojecten, haalbaarheidsstudies, levensloopbestendig wonen en renovatie. Ook kunt u Joke Nijhof bij een ontwerp betrekken als rechtstreeks adviseur en specialist bouwkundige interieurindelingen, afbouw en inrichting. Bij alles staan de behoeften van de eindgebruiker centraal.

Grip op uw project. Door bouwkundige expertise

Wilt u professioneel advies bij nieuwbouw- of verbouw, of een ontwerp voor een interne verbouwing? Gaat het om een multifunctioneel project of juist om kleinschalige herinrichting? Wilt u zeker weten of het gebouw straks wel bij de gebruikers past? Of wilt u als oudere in uw eigen huis kunnen blijven wonen? Joke Nijhof maakt complexe processen helder en levert haar bijdrage vanaf het eerste initiatief. Door gedetailleerd mee te denken bij bouwplannen neemt zij u mee als opdrachtgever door het ontwikkelproces en het ontwerp. Knelpunten worden uit een ontwerp gehaald, met als resultaat dat extra (verbouw)kosten op een later tijdstip worden voorkomen. Vanaf dag één krijgt u een overzichtelijk beeld van alle ins en outs van uw project en wat dat betekend voor nu en in de toekomst.